Çimento së bardhë CEM I 42.5R Çimento e bardhë e cilësisë së lartë. Për përgatitjen e
betoneve, suvave mbushëse, finove, stukove dhe kollës së pllakave. Falë markës së lartë që ka (42.5),
arrin të fitojë dhe një rezistencë të madhe mekanike në produktet e kombinuara. Për një suva mbushëse
tradicionale përdoret në këto raporte: 100kg çimento : 300 kg rërë me granulometri (0.0-1.4) mm.
Llaçrat me këtë çimento kanë aftësi të lartë për tu lidhur me bazamentin, dhe veti të mira fleksibiliteti
falë aftësisë së saj për tu përshtatur ndaj lëvizjeve të bazamenteve, ndryshimeve termike dhe çedimeve
të objekteve.