TECHNICAL DATA

Konsumi: 1.8 kg/m2/mm trashësi.

Llaç riparues i parapërgatitur  me bazë çimentoi përforcuar me fibra dhe aditive  modifikuar për përdorim   ambiente  brendshme dhe  jashtme. Ofron rezistencë   lartë mekanikengjitje  shumë   mirë me suportinpunueshmëri  lehtë

Është i përshtatshëm për mbushjen dhe ristrukturimin e pjesëve  dëmtuara  betonitpër punime  ndryshme hidraulikerregullimin e pjesëve  thyera dhe  dëmtuara  dyshememureshkall  e kolona 

Përziejmë 5.5 l ujë të pastër me 25 kg produkt, masa e krijuar rekomandohet të përzihet me një përzieres elektrik derisa të formohet një masë homogjene. Masa e krijuar lihet në qetësi për 5 minuta dhe rekomandohet të përzihet përsëri përpara përdorimit. Produkti aplikohet vetem me nje shtrese ku trashesia e shtreses varion nga 3-60mm, me mistri ose makineri.