1. Bazë cemento
  2. Shtresë polietilene
  3. Shtresë e varfër
  4. INTRAKOLL
  5. ECO+
  6. Shtresë porcelani