shkolla-1-848x450 (1)

Kompania Dekoll kontribon në rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare në Farkë duke mundësuar ambiente komode me standarte të larta cilësie për zhvillimin e mësimit të nxënësve të kësaj zone.
Ishte privilegj për ne që kontribuam për të ardhmen 610 fëmijëve.