1. Shtresë e varfër
  2. Astar Akrilik
  3. Shtresë niveluese
  4. Shirit hidroizolues DEKOBAND
  5. HIDROFIX II (shtresa e parë)
  6. Rrjetë e fibra qelqi
  7. HIDROFIX II (shtresa e dytë)
  8. STRONGKOLL
  9. Pllaka
  10. ULRTAFUGA FF