Sistemi i termoizolimit deKoll ofron komoditet në shtëpitë tuaja dhe kursim energjie. Mundeson një ambient të ngrohtë në dimer dhe një ambient të freskët në verë.

Aplikoni në të gjithë perimetrin e pllakës së polisterolit ngjitësin dhe tre pika në qëndër ose mbi të gjithë pllakën termoizoluese me mallën e dhëmbëzuar.

Më pas bëhet ngjitja në bazamentë tulle, beton, suva mbushëse etj, duke ushtruar një presion të vogël mbi pllakë. Sigurohet që e gjithë pllaka të jetë ngjitur plotësisht. Përpara nivelimit të sipërfaqes me ngjitësin ose rrafshuesin dekoll vendosni kunjat 5-6 kunja/m2.

Aplikoni produktin me mallë mbi pllakën izoluese në një trashësi prej 3 mm. Ashtu në gjëndje të freskët vendoset rrjeta përforcuese dhe bëhet mbulimi i saj në ngjitës me mallën metalike. Në kënde apo në vëndet e bashkimit në dyer apo dritare është e nevojshme që të aplikohet dy herë rrjeta përforcuese. Temperaturat optimale të punimit janë nga 5°C deri në 35°C. Për veshjet e mëvonshme është e rëndësishme që bazamenti të ketë arritur maturimin në tharje rreth 5-7 ditë kjo varet nga kushtet atmosferike.

Pasi është arritur koha e maturimit bëhet aplikimi i astarit të lëngshëm për veshjen dekorative (Grafiato). Fillimisht astari hollohet me rreth 5%-10% ujë. Më pas bëhet lyerja e bazamentit me furcë ose rrul. Pas 12-24 orë bëhet aplikimi i veshjes dekorative Grafiatos, në granulometrinë e dëshiruar.

  1. Bazamenti me tulla
  2. BONDEX / STIROBOND
  3. Polisteroli
  4. ECOLINER / BONDEX (shtresa e pare)
  5. Rrjete me fibra qelqi
  6. ECOLINER / BONDEX (shtresa e dyte)
  7. ASTAR GRAFIATO
  8. GRAFIATO