1. Shtrese betoni
  2. Shtrese izolimi per pilete
  3. HIDROFIX II (shtresa e pare)
  4. Rrjete me fibra qelqi
  5. HIDROFIX II (shtresa e dyte)
  6. ALTAKOLL
  7. Pllake dekorative